Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt: [24 mei 2023]

Restaurant Colibri hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens. We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Verzamelde informatie
We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer je onze website bezoekt, een reservering plaatst of gebruikmaakt van onze diensten:
Naam, contactgegevens en adres.
Voorkeuren met betrekking tot je reservering, zoals datum, tijd en aantal gasten.
Betalingsinformatie, zoals creditcardgegevens.
Informatie die je verstrekt via onze contactformulieren of tijdens correspondentie met ons.
Informatie gegenereerd door het gebruik van onze website, zoals cookies en logbestanden.

Gebruik van verzamelde informatie
We gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
Het verwerken van je reservering en het beheren van je restaurantbezoek.
Het verstrekken van informatie over onze diensten, promoties, evenementen of speciale aanbiedingen, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven.
Het verbeteren van onze website en diensten door middel van analyses en klantfeedback.
Het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van financiƫle gegevens.

Delen van persoonlijke gegevens
We zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, tenzij we hiervoor jouw toestemming hebben of wanneer dit wettelijk vereist is. We kunnen je persoonlijke gegevens echter delen met vertrouwde serviceproviders die namens ons diensten leveren, zoals betalingsverwerkers of bezorgpartners. Deze derden hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de betreffende diensten uit te voeren en zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen.

Beveiliging van gegevens
We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. We hanteren strikte procedures en beveiligingsfuncties om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig worden behandeld.

Bewaartermijn van gegevens
We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.